Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem szkoły, płatność za kurs należy uregulować do 10-go dnia każdego miesiąca.

Nr konta bankowego: 04 1090 2705 0000 0001 2156 7357

W przygotowaniu
W przygotowaniu