Język angielski

W Centrum Języków Obcych PICCADILLY uczymy języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz szkolnym, młodzieży gimnazjalną i licealną oraz dorosłych.

Oferujemy kursy GENERAL ENGLISH (czytaj więcej) na wszystkich poziomach nauczania, kursy BUSINESS ENGLISH (czytaj więcej), lekcje INDYWIDUALNE (czytaj więcej), KONWERSACJE (czytaj więcej) oraz kursy przygotowujące do egzaminów państwowych i międzynarodowych.

Język niemiecki

Centrum Języków Obcych PICCADILLY oferuje naukę języka niemieckiego na wszystkich poziomach nauczania. Zajęcia mają charakter grupowy oraz indywidualny na kursach ogólnych oraz specjalistycznych WIRTSCHAFTSDEUTCH. Ponadto wykorzystując metodę bezpośrednią słuchacze mogą w atrakcyjny i przyjemny sposób opanować duży zasób słownictwa oraz nauczyć się tego, co w nauce języka niezbędne i najważniejsze: skutecznie komunikować się w języku obcym!

Język hiszpański

Wykorzystując metodę bezpośrednią oraz nowoczesne podręczniki do nauki języka hiszpańskiego słuchacze w sposób atrakcyjny uczą się sprawnie komunikować w tym języku w sytuacjach codziennych. Zajęcia mają charakter grupowy oraz indywidualny.

Niezależnie od wyboru języka oraz rodzaju kursu Centrum Języków Obcych PICCADILLY oferuje zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą duże doświadczenie w nauczaniu języków obcych.

GENERAL ENGLISH – kursy rozwijające ogólną znajomość języka angielskiego, umożliwiające efektywną komunikację w środowisku międzynarodowym, w sytuacjach związanych z życiem codziennym, kontaktami zawodowymi i towarzyskimi. W trakcie szkolenia systematycznie poszerzany jest zasób słownictwa i wprowadzane są nowe struktury gramatyczne (ćwiczone w kontekście) oraz doskonalone są umiejętności płynnego i poprawnego porozumiewania się, czytania oraz pisania na wszystkich poziomach nauczania, kursy.

BUSINESS ENGLISH
 – kursy przeznaczone dla osób , które pragną rozwinąć swoje umiejętności porozumiewania się w nowoczesnym świecie biznesu. W trakcie kursu słuchacze poszerzają oraz udoskonalają swoje słownictwo m. in. z: zarządzania, marketingu, finansów, reklamy oraz poznają język spotkań formalnych, korespondencji handlowej, negocjacji, prezentacji. Integralną częścią kursu są ćwiczenia symulujące wydarzenia biznesowe.

LEKCJE INDYWIDUALNE
– szkolenia indywidualne pozawalają na dostosowanie formy, programu i intensywności szkolenia do celów i potrzeb uczestnika szkolenia niezależnie od kompetencji językowych oraz wieku. Kursy przygotowujące do egzaminów państwowych oraz międzynarodowych umożliwiają słuchaczom przygotowanie się egzaminów zdawanych po poszczególnych etapach nauczania w szkole państwowej oraz do egzaminów międzynarodowych t.j FCE, CAE.)

KONWERSACJE
 – kursy mające na celu rozwinięcie praktycznych umiejętności porozumiewania się, w szczególności przełamania bariery w mówieniu. Adresowane są do osób, które w sposób atrakcyjny chcą nauczyć się praktycznego wykorzystania języka, tj. mówieniem i rozumieniem. Zasadnicze elementy szkolenia to rozmowy i dyskusje poszerzające zasób słownictwa i umiejętność kontekstowego rozumienia słów.) oraz kursy przygotowujące do egzaminów państwowych i międzynarodowych.