Dlaczego PICCADILLY FOR KIDS?

Priorytetem PICCADILLY FOR KIDS jest stworzenie solidnych podstaw językowych, które w przyszłości zaowocują swobodą w posługiwaniu się językiem  angielskim oraz w przyswajaniu innych języków obcych. Aby osiągać ten cel zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów mających bogate doświadczenie w pracy z dziećmi, z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych.  Przyjemna atmosfera oraz rozbudowany system motywacyjny zachęcą dzieci do ciągłego zdobywania wiedzy oraz do systematyczności uczenia się.

Zajęcia dla dzieci w wieku 3-5 lat 

Zanim dziecko zacznie samodzielnie posługiwać się danym językiem konieczne jest osłuchanie się z nim, co umożliwia zrozumienie znaczenia poszczególnych dźwięków, słów oraz zdań.  Poszczególne etapy nauki dostosowane są do wieku i możliwości każdego dziecka. Początkowo nauczanie opiera się na grach i zabawach językowych zgodnych z metodą TPR (Total Physical Response), w trakcie których dzieci „reagują całym ciałem” na polecenia nauczyciela, wykorzystaniu tablicy interaktywnej, nagrań muzycznych, maskotek, plansz edukacyjnych, rekwizytów, które w późniejszym etapie pozwalają na wykorzystanie zdobytej wiedzy w wypowiedziach oraz scenkach sytuacyjnych. Ponadto częstotliwość zajęć (1 raz w tygodniu 2 lekcje po 30 minut) dostosowana jest do poziomu koncentracji dziecka.

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-13 lat 

Wszystkie zalety metody bezpośredniej przygotowane są specjalnie dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej. Lekcje mają na celu przede wszystkim naukę słownictwa oraz mówienia w przyjemnej, stymulującej do nauki atmosferze. Program nauki w naturalny sposób, poprzez proste pytania i odpowiedzi oraz wizualne pomoce naukowe wprowadza dziecko w świat języka angielskiego. Dzieci szybko nabywają umiejętność swobodnego porozumiewania się po angielsku. Program dla słuchaczy w wieku 6-7 lat kierowany jest do dzieci, które dopiero uczą się czytać i pisać. Każda lekcja zawiera szereg ciekawych, ilustrowanych ćwiczeń, aby najmłodsi mogli w przyjemny sposób utrwalać poznane zagadnienia.

Kolejne etapy nauczania rozbudowują bazę aktywnie używanego słownictwa i wprowadzają więcej możliwości wypowiedzi poprzez nowe zagadnienia gramatyczne. Obok bogatego słownictwa z otaczającego ich świata, dzieci uczą się ciekawostek  o tradycji krajów anglojęzycznych, rozwijają umiejętności komunikowania się oraz dyskutowania na różne tematy, a także poznają sposoby wyrażania i opisywania uczuć oraz emocji. Zajęcia dla dzieci odbywają się 1 raz w tygodniu 2 lekcje po 50 minut w  grupach wiekowych 6-7 lat, 8-9 lat, 10-13 lat.