Kurs dla młodzieży General English

Kursy dla młodzieży są to kursy interdyscyplinarne, kierujące się zasadą iż motywacja i zainteresowanie są podstawowymi czynnikami w procesie nauki. Poza stałymi elementami programu takimi jak: słownictwo i gramatyka, Uczniowie doskonalą umiejętności językowe poprzez liczne gry, quizy, odgrywanie scenek teatralnych, tłumaczenie piosenek ulubionych wykonawców. Kursy te kładą również duży nacisk na autentyczną komunikację, zarówno w formie ustnej jak i pisemnej, poprawności i płynności wypowiedzi, bogactwie używanych sformułowań oraz ich adekwatności do rozmowy.

Kursy egzaminacyjne 

Kursy przygotowujące do egzaminów państwowych oraz międzynarodowych umożliwiają słuchaczom przygotowanie się egzaminów zdawanych po poszczególnych etapach nauczania w szkole państwowej zarówno w formie ustnej jak i pisemnej oraz do egzaminów międzynarodowych t.j FCE, CAE. Uczniowie zapoznawani są z formą oraz wymaganiami danego egzaminu oraz mają możliwość praktycznego sprawdzenia swojej wiedzy.

Zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej oraz licealnej odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.