Zapraszamy wszystkie Przedsiębiorstwa i Firmy stawiające na rozwój i edukację językową swoich pracowników. Zajęcia dla Firm odbywają się w naszej siedzibie lub w siedzibie Klienta. Liczebność każdej z grup oraz ilość zajęć w miesiącu dostosowana jest indywidualnie do potrzeb Firmy.

Celem szkolenia przygotowanego dla Firm jest umiejętność praktycznego użycia języka angielskiego w podstawowych sytuacjach życiowych i zawodowych: w biurze, w miejscach publicznych, na wakacjach oraz umiejętność redagowania form pisemnych w języku angielskim. W miarę zaawansowania uczących się, wprowadzane są elementy języka biznesu oraz słownictwo branżowe.

Wszystkie programy szkoleniowe dla Firm są przygotowywane w oparciu o Placement Test umożliwiający dokładną ocenę umiejętności językowych poszczególnych Słuchaczy oraz szczegółową Analizę Potrzeb, która uwzględnia specyfikę działalności danej Firmy oraz zawodu, pozycje i potrzeby poszczególnych słuchaczy. W oparciu o tak zgromadzone informacje dokonujemy w ścisłej współpracy z Klientem podziału na grupy i doboru lektora.

Cena i częstotliwość kursu jest ustalana indywidualnie